Timpul pentru Mobila de lux
Important
Curtea de Arbitraj Notarial
Serviciu de apostila si supralegalizare
Serviciul de arhiva
Notari Publici Galati
Notari Publici Braila
Notari Publici Vrancea
Traducatori
Legislatie
 

Special

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Adresa: Str. George Cosbuc, Nr.1C, Galati

TELEFON: 0236470205;
0236470805.

E-mail: cnpgalati@yahoo.com
 


Camera Notarilor Publici - Galati

 

Bun venit pe pagina Camerei Notarilor Publici Galati

 

Camera Notarilor Publici Galati este o structura profesionala ce reprezinta notarii publici din judetele Galati, Braila si Vrancea, din circumscriptia Curtii de Apel Galati.

 

Misiunea Camerei Notarilor Publici Galati

- Reprezentarea notarilor publici din judetele arondate Camerei;

- Coordonarea si organizarea in conditiile legii a activitatii notariale;

- Organizarea pregatirii profesionale continue pentru notarii publici;

- Pregatirea profesionala si verificarea cunostiintelor notarilor publici stagiari;

- Organizarea controlului profesional.

 

CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

ORGANIZAT IN BAZA DISPOZITIEI NR. 53/28.07.2015 A PRESEDINTELUI U.N.N.P.R. - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN SAU CONCURS

 

Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar Anuntul UNNPR cu privire la  concursul  de schimbare a sediilor birourilor notariale


APARITII EDITORIALE/ Editura "Universul Juridic"

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE LA CAMERA  NOTARILOR PUBLICI GALATIREZULTATUL CONCURSULUI PENTRU ADMITEREA IN FUNCTIA

DE NOTAR PUBLIC DESFASURAT IN 24 SI 26 FEBRUARIE 2015


ANUNT CURSURI DE PREGATIRE PENTRU ADMITEREA IN PROFESIA

DE NOTAR STAGIAR


 

 Lista cuprinzand rezultatele Concursului de admitere

in functia de notar public din 24 si 26 februarie 2015

 

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC DIN  24 SI 26 FEBRUARIE 2015

 

Situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la Concursul de admitere in functia de notar public din zilele de 24 si 26 februarie 2015 au fost admise sau respinse


Anunt cu privire la depunerea contestaţiilor la respingerea cererilor de inscriere la Concursul de admitere in functia de notar public din zilele  de 24 si 26 februarie 2015


 DATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC  PENTRU PERSOANELE CU CEL PUTIN 6 ANI IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

PROGRAMAREA  LA CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU A CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC DIN 24 SI 26 FEBRUARIE 2015

 

DATA, ORA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI  DE DEFINITIVAT PENTRU NOTARII STAGIARI

 

 

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR STAGIARI ALE CAROR CERERI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT DIN ZILELE DE 8 SI 10 DECEMBRIE 2014 AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

 

  Tematica  si bibliografia  cu caracter teoretic  atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridical aprobate prin Hotararea Uniunii nr. 49/30.05.2014 (anexa nr. 1)

 

In sectiunea "Evenimente si Informatii" gasiti toate informatiile in legatura cu organizarea Concursului sau examenului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - 2014

                   

 


 

                      PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.
           Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul 2013, tematica şi bibliografia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 188/2013, şi a fost afişată atât pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, cât şi pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati.

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore.

 Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

Pentru anul 2013 s-a stabilit un număr de 4 locuri de notari stagiari.
Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal. Actele necesare pentru dosarul personal sunt afişate pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati

După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.
După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică. 
           Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director.

După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.

 

 

 

 

 


 

                                       

cnpgalati.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Acasa ] [ Organizare ] [ Evenimente si informatii ] [ Galerie foto ] [ Media ] [ Link-uri utile ] [ Contact ]