Timpul pentru Mobila de lux
Important
Curtea de Arbitraj Notarial
Serviciu de apostila si supralegalizare
Serviciul de arhiva
Notari Publici Galati
Notari Publici Braila
Notari Publici Vrancea
Traducatori
Legislatie
 

Special

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Adresa: Str. George Cosbuc, Nr.1C, Galati

TELEFON: 0236470205;
0236470805.

E-mail: cnpgalati@yahoo.com
 


Camera Notarilor Publici - Galati

 

Bun venit pe pagina Camerei Notarilor Publici Galati

 

Camera Notarilor Publici Galati este o structura profesionala ce reprezinta notarii publici din judetele Galati, Braila si Vrancea, din circumscriptia Curtii de Apel Galati.

 

Misiunea Camerei Notarilor Publici Galati

- Reprezentarea notarilor publici din judetele arondate Camerei;

- Coordonarea si organizarea in conditiile legii a activitatii notariale;

- Organizarea pregatirii profesionale continue pentru notarii publici;

- Pregatirea profesionala si verificarea cunostiintelor notarilor publici stagiari;

- Organizarea controlului profesional.

 

PROGRAMAREA  LA CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU A CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC DIN 24 SI 26 FEBRUARIE 2015

 

DATA, ORA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI  DE DEFINITIVAT PENTRU NOTARII STAGIARI

 

 

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR STAGIARI ALE CAROR CERERI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT DIN ZILELE DE 8 SI 10 DECEMBRIE 2014 AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

 

Rezultatele  finale ale examenului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, sesiunea septembrie 2014

 

LISTA REZULTATELOR DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA EXAMENUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR -SEPTEMBRIE 2014

                 ANUNT CU PRIVIRE LA SUBIECTELE SI BAREMUL  PROBEI SCRISE   

        EXAMENUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR, SEPT. 2014

 

REZULTATELE EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII

DE NOTAR STAGIAR - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

26 SEPTEMBRIE 2014 /PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA BAREMUL DE NOTARE - PROBA SCRISA

 

 

 BAREM DE NOTARE PENTRU PROBA SCRISA EXAMEN PENTRU DOBANDIREA

CALITATII DE NOTAR STAGIAR, 25 SEPTEMBRIE 2014

 

    CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA ORALA - 22 SEPTEMBRIE 2014

 

 ANUNT IMPORTANT/ DATA, ORA SI LOCUL DE DESFASURARE A PROBEI SCRISE A EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR - SESIUNEA SEPT. 2014

 

ANUNT IMPORTANT IN ATENTIA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

 Situatia centralizata a candidatilor admisi ce intrunesc conditiile de participare la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar care va avea loc la sediul Camerei Notarilor Publici Galati in perioada 22.09.2014 - 23.092014- proba orala si 25.09.2014 - proba scrisa 

 

 Tematica  si bibliografia  cu caracter teoretic  atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridical aprobate prin Hotararea Uniunii nr. 49/30.05.2014 (anexa nr. 1)

 

Tematica  si bibliografia  cu caracter teoretic  atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridical aprobate prin Hotararea Uniunii nr. 49/30.05.2014 (anexa nr. 2)

 

In sectiunea "Evenimente si Informatii" gasiti toate informatiile in legatura cu organizarea Concursului sau examenului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - 2014

 

 

                                                         

 

 


EXAMEN DEFINITIVAT pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2013 

 

Pentru a participa la examenul de definitivat trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public.

Examenul este organizat anual, de către Institutul Notarial Român, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu, susţin examenul de definitivat pe posturile vacante de notar public existente în ordinul de actualizare, în circumscripţia Camerei notarilor publici la care au suţinut concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar.

Data desfăşurării examenului de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu în anul 2013 a fost stabilită de către Preşedintele Uniunii, respectiv 10 şi 12 iunie 2014.

Tematica şi bibliografia de examen se stabileşte de către Consiliul Uniunii, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate şi cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.

Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, ambele de tip sinteză, cu incidenţă asupra activităţii notariale, din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială. Examenul se desfăşoară la Bucureşti, pe parcursul a două zile, cu o zi pauză între proba teoretică şi cea practică. Durata fiecărei probe este de 3 ore. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului notarii stagiari depun la Camera în a cărei circumscripţie au susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, respectiv Camera Notarilor Publici Galati, sediul din str. George Cosbuc nr. 1C, dosarul de înscriere la examenul de definitivat - actele necesare ce atestă îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de notar public

actele necesare ce atestă îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de notar public.

Pentru obtinerea certificatului medical, notarii stagiari se vor prezenta in data de 08 mai 2014, la Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu din Bucuresti, str Nerva Traian, nr.6, sector 3 (zona de reper Camera de Comert si Industrie a Romaniei, mijloace de transport Pasajul Marasesti (zona Piata Unirii), pe Splaiul Unirii. Din Piata Unirii se poate ajunge cu mijloacele de transport in comun (o statie) - autobuzele 104, 116, 117, 123, 312, 313.) la ora 8,00 (fără să fi mancat) cu urmatoarele:

- Adeverinta de la medicul de familie ca se afla/nu se afla in evidenta cu boli psihice sau neuropsihice;

- Sumar de urina in eprubeta speciala;

- Copie C.I.;

- Taxa in valoare de 408 lei care se va achita la Centrul Medical in ziua examenului medical.

În termen de cel mult 15 zile de la validarea rezultatelor examenului, Colegiul Director îi convoacă pe candidaţii admişi şi procedează la repartizarea acestora. Candidaţii îşi exprimă optiunea în scris, în ordinea mediilor obţinute, pentru unul din posturile vacante de notar public existente la nivelul Camerei în care au susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar şi în limita locurilor cuprinse în ordinul de actualizare.

Calitatea de notar stagiar încetează de drept la data numirii în funcţia de notar public, prin ordin al ministrului justiţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail: cnpgalati@yahoo.com Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau tel. 0236/470205, luni -vineri între orele 08.00 – 16.00

 

 

 

Important/ Lista rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale -15.02.2014  

 

Important/ Lista rezultatelor  contestatiilor la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale -25.02.2014

 

 

PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCURSUL DIN 28.10.2013

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA / NOTARII VIN IN SPRIJINUL SINISTRATILOR 

Camera Notarilor Publici Galați își exprimă condoleanțele, față de familiile greu încercate de inundațiile din județul Galați și compasiunea pentru cei cărora viitura le-a distrus locuințele.

Pentru a veni în ajutorul acestora, folosind, atât fondurile puse în acest sens la dispoziție de către Uniunea Națională a Notarilor Publici, cât și sumele de bani ce vor fi colectate de la notarii din județele: Galați, Brăila, și Vrancea, am demarat achiziționarea de cizme de cauciuc, pături, apă potabilă, precum și alte bunuri ce sunt necesare sinistraților, urmând ca în perioada următoare acestea să le fie distribuite.

De asemenea, Camera Notarilor Publici Galați face un apel către celelalte instituții și organizații profesionale de a ne conjuga eforturile în sprijinul sinistraților.

 

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Galați

 

 IMPORTANT - NOTARI STAGIARI

 Regulamentul privind procedura dobândirii calităţii de notar stagiar şi de desfăşurare a stagiului

Tematica si bibliografia actualizata a examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar:  

PROBA ORALA - 21 octombrie 2013 

PROBA SCRISA - 28 octombrie 2013    

Precizari U.N.N.P.R. cu privire la tematica si bibliografie

Perioada de depunere a dosarelor este 26 august - 20 septembrie inclusiv. Pentru informatii suplimentare contactati secretariatul Camerei Notarilor Publici Galati. 

 

PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.
           Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul 2013, tematica şi bibliografia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 188/2013, şi a fost afişată atât pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, cât şi pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati.

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore.

 Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

Pentru anul 2013 s-a stabilit un număr de 4 locuri de notari stagiari.
Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal. Actele necesare pentru dosarul personal sunt afişate pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati

După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.
După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică. 
           Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director.

După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.

 

 

 

 

 


 

                                       

cnpgalati.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Acasa ] [ Organizare ] [ Evenimente si informatii ] [ Galerie foto ] [ Media ] [ Link-uri utile ] [ Contact ]